Hjem
Forum for vitenskap og demokrati

Dag O. Hessen: Sannhet til salgs

Universitetene er kommet under press fra en bedriftskultur som setter grunnleggende akademiske verdier i fare.

Sannhet til salgs. Et forsvar for den frie forskningen
Foto/ill.:
Res Publica

Hovedinnhold

Økt konkurranse på grunnlag av målbare resultater og med sikte på økonomisk nytte har ført til svekkede kvalitetskrav og storproduksjon av rene trivialiteter. Ingen unngår å merke dette presset i sitt daglige virke «Det er vanskelig å akseptere at jeg ikke har gode nok arenaer til å prøve ut mine beste ideer», skriver Hessen i sin siste bok. «Jeg misliker å stadig måtte skifte fokus, skreddersy søknaden til utlysningens ordlyd og «selge inn» min forskning som mer nytteorientert enn den strengt tatt er.» Må vi avfinne oss med dette? Er det mulig å gjenvinne noen tapte skanser?

Kommentator: Margareth Hagen

Dag O. Hessen er professor i biologi ved Universitetet i Oslo. Han har nylig utgitt boken Sannhet til salgs. Et forsvar for den frie forskningen.
Margareth Hagen er professor i italiensk litteratur og prorektor ved Universitetet i Bergen.

Sted:               Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleder:      Anders Johansen

 

Akademika har boken Sannhet til salgs. Et forsvar for den frie forskningen til salgs i butikken på Studentsenteret