Hjem
Forum for vitenskap og demokrati

Helene Muri: Geofiksing

Vi har endret vårt klima ved å slippe ut klimagasser i atmosfæren for å drive vårt moderne samfunn. Skal vi nå gå aktivt inn å manipulere klimaet for å forsøke å begrense skadene av det vi allerede har gjort?

Climate engineering
Foto/ill.:
Creative Commons

Hovedinnhold

«Geoengineering», eller «geofiksing» på godt norsk, omfatter alle bevisste forsøk på å påvirke klimaet. Noen ser dette som jordens redning, andre frykter at det vil forverre problemene. Er løsningen på klimakrisen av teknologisk art? Er det forskningen som skal finne den for oss? Helene Muri har i år publisert blant annet om konsekvensene av å skygge for solen ved å slippe aerosoler opp i atmosfæren og gjøre skyer over havene hvitere. 

Kommentar: Helge Drange

Helene Muri er forsker ved NTNU. Hun har sin doktorgrad i atmosfærisk, oseanografisk og planetarisk fysikk fra Oxford University.
Helge Drange er professor ved Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.

 

Sted:           Christie (Godt Brød Muséplassen)
Møteleder:  Ingjald Pilskog