Hjem
Forum for vitenskap og demokrati
Forum for vitenskap og demokrati

Noralv Veggeland: Foretaksmodell i akademia?

Regjeringen har gått inn for utredning av en organisatorisk foretaksmodell for å sikre universitetenes uavhengighet.

Demonstrasjon mot foretaksmodellen
Foto/ill.:
NTL UiO

Hovedinnhold

Initiativet har møtt kraftig kritikk. Et opprop som i vår samlet flere tusen underskrifter advarte om at slike ordninger «griper direkte inn den faglige frihet og universitetsdemokratiet – styringsformen blir mer hierarkisk og byråkratisk, og forretningsmessige hensyn forskyver fokus på faglighet og vitenskapelige idealer.» Skal helseforetakene nå være forbilder for universitetene? 

Noralv Veggeland er professor i offentlig politikk ved Høgskolen i Innlandet

 

Møteleder: Ingjald Pilskog