Hjem
Forum for vitenskap og demokrati

Åsa Wikforss: Alternativa fakta. Om kunskapen og dess fiender

Lyg president Trump? Eller produserer han berre sine eigne «alternative fakta»?

Åsa Wikforss

Hovedinnhold

Ifølge Åsa Wikforss er presidenten i USA eit symptom på eit internasjonalt problem. Verda over blir etablert kunnskap og fakta mistenkeleggjort, og det offentlege rommet for dialog om kva som er sant blir borte. Ein av konsekvensane er at demokratiet mister ein viktig basis for rasjonell debatt, ein annan at universitet og forsking blir svekka. I boka Alternativa fakta. Om kunskapen och dess fiender (2017) hevdar  Wikforss at kunnskaps-aktørane sjølve har ansvar for å ta eit oppgjer med denne relativismen. Har universiteta svikta si oppgåve som forsvarar og formidlar av sanning?

Åsa Wikforss er professor i filosofi ved Stockholms universitet.

 

Møteleiar: Tor Halvorsen