Hjem
Forum for vitenskap og demokrati

Jostein Gripsrud: Norsk hamskifte?

Når blir fag til politikk? Har vi noen gang ansvar for å rykke ut?

Bokomslag og bilde av Jostein Gripsrud
Foto/ill.:
Bokomslag: Vigmostad & Bjørke / Bilde av Jostein Gripsrud: UiB

Hovedinnhold

Det er gått et år siden Terje Tvedt utga Det internasjonale gjennombruddet. Her ble det hevdet at en ny elite av «kosmopolitiske narsissister» – siden begynnelsen av 1960-årene, og med grunnlag i bistands-, innvandrings- og integreringspolitikken – har etablert et «godhetstyranni» som innebærer avvikling av Norge som nasjonalstat. Boka har fått mye omtale og er solgt i store opplag, trolig har den hatt en viss politisk betydning. Jostein Gripsrud lanserer nå en omfattende kritikk av Tvedt. Er denne kritikken faglig eller politisk? Hvordan skal vi klare å skille? Når kan – og bør – faglige spørsmål diskuteres i full offentlighet?  Gripsrud presenterer sin bok og reflekterer over disse spørsmålene.

Jostein Gripsrud er professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. For tiden leder han et historisk prosjekt om innvandringsspørsmålet i skandinaviske offentligheter siden 1970. Han utgir i disse dager boka Norsk hamskifte? En kritikk av Terje Tvedt, et betinget forsvar for godheten og en etterlysning av midtbanen i innvandringsdebatten.

 

Møteleder: Anders Johansen