Hjem
Forum for vitenskap og demokrati
Forum for vitenskap og demokrati

Silvio Funtowicz: Bærekraft-retorikken

Korleis kan vitskap bidra til å løyse bærekraftskrisa?

Illustrasjon til tema for Silvio Funtowicz
Foto/ill.:
Grant Ellis/World Bank

Omgrep som science advice og science-policy interface blitt svært populære i debatten om bærekraft. Kvifor det? I dette foredraget vil professor Silvio Funtowicz kaste eit kritisk blikk på bærekraftomgrepet, og reflektere rundt sine erfaringar med korleis forskarar kan tilby råd til beslutningstakarar i ein situasjon prega av vitskapleg usikkerheit og verdikonflikt.

Silvio Funtowicz er professor II ved Senter for vitskapsteori, UiB. Han filosof og matematikar, med særleg interesse for feltet vitskap og teknologi. Han er mellom anna kjent som opphavsmann til omgrepet og forskingsfeltet post-normal vitskap. 

Møtet vil føregå på engelsk.

Møteleiar: Thor Olav Iversen

Vi spanderer frukost med scones og kaffi frå kl. 08.00