Hjem
Forum for vitenskap og demokrati
Arrangement

Kari Tove Elvbakken og Terje Finstad: Olje – vitenskap og en ny kunnskapsøkonomi

UiB 75 år
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Dette er en historie om oppdagelsen av oljen, satsing på oljeforskning på 1980-tallet og kontroverser om oljeforskningens plass ved universitetet fra først på 2000-tallet – og omdanningen til energiforskning og bærekraftmål. Dette er en historie om grunnforskning, oljeselskap, teknologi, utdanning og om konflikter og universitetsstrategier.  

Kari Tove Elvbakken er professor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB.
Terje Finstad er førsteamanuensis ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU.
Begge gir bidrag til verket Vitenskap og vitenskapshistorier, Universitetet i Bergen 75 år 
 

Tid: Onsdag 29. september. Frokost fra 08.00 – foredrag med diskusjon fra 08.30 til 10.00
Sted: Universitetsmuseet (inngang gjennom Christie kafé)

Møteleder: Ingjald Pilskog