Hjem
Forum for vitenskap og demokrati
Arrangement

Espen Ytreberg og Joel Halldorf: Leseleksen – lesekultur i høyere utdanning

Læringskulturen og kunnskapssynet i høyere utdanning er presset. Hvordan påvirkes sektoren av endringer i lesekultur og materiell kunnskapsinfrastruktur?

Illustrasjonsbilde av lesing
Foto/ill.:
Johnny McClung on UnSplash

Hovedinnhold

Vinterens plagiatskandaler og innføringen av generativ kunstig intelligens er eksempler på utfordringer for den tradisjonelle skrivepraksisen ved universitetene. Men hvordan står det til med lesingen? Ved noen institusjoner legges bokhandlene ned, og ansattes boksamlinger fremstår som et problem i kontorforvaltningen.

Samtidig byr den digitale distribusjonen et enormt tilfang av kunnskap, gjennom tidsskrifter og digitaliserte boksamlinger. Selv studentenes kompendier er for lengst blitt digitalisert, men mange opplever vansker med å lese disse tekstene. Hvordan påvirkes arbeidet i høyere utdanning av endringer i lesekultur og materiell kunnskapsinfrastruktur? 

Espen Ytreberg er professor i medievitenskap ved UiO. I flere år har han vært involvert i arbeid med å trene studenter i konsentrert lesing.

Joel Halldorf er professor i kirkehistorie ved Enskilda Högskolan Stockholm. Siste bok: Bokens folk – en sivilisasjonshistorie fra papyrus til piksler (norsk utgave 2024). 

Møteleder: Kristoffer Jul-Larsen

Enkel frokost fra kl. 8 til de første som kommer