Hjem

Forskergruppen vitensbilder

Forskergruppen Vitensbilder er tverrfaglig og består av forskere og gjesteforskere fra Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier (LLE) og Senter for vitenskapsteori (SVT), Universitetsmuseet, Universitetsbiblioteket samt forskere fra andre institusjoner nasjonalt og internasjonalt. Medlemmene deler en interesse for bilder i vitenskontekster, både historiske og samtidige, med særlig vekt på billedlige fremstillinger av forskjellige former for kunnskap. I forskergruppen tar vi utgangpunkt i en bred definisjon av bilder (optisk visuelle, språklige, diagrammer o.l.) og med en intermedial forståelse. Forskergruppen studerer billedforståelse innenfor og på tvers av ulike fagtradisjoner, humanistiske, samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige.

På dette nettstedet vil du finne opplysninger om hvem som er tilknyttet forskergruppen, om forskergruppens aktiviteter, forskningsprosjekter og samarbeidspartnere.

Siste Publikasjoner
Images of Knowledge - Cover

Images of Knowledge

Nora S. Vaage / Rasmus T. Slaattelid /Trine Krigsvoll Haagensen /Samantha L. Smith (eds.): Images of Knowledge. The Epistemic Lives of Pictures and Visualisations