Hjem
Forskergruppen vitensbilder
Seminarprogram vår 2017

Seminarprogram vår 2017

Program forskergruppen «Vitensbilder» - vår 2017

 

Dato: Fredag 10.03. Tid: 10.00-12.00
Sted: HF 372 (3. etg. HF-bygget)
Rasmus Slaattelid: ‘Musikk og etikk’:
Temaet for innlegget er ei drøfting av om og moglegvis, korleis, vi kan bruka musikk-metaforane i Adam Smiths verk The theory of moral sentiments, frå 1759, til å kasta lys over det han der seier om moralsk handling.

 

Dato: Onsdag 15.03. Tid: 9.15-12.00
Stad: HF-bygget, rom 301

Florian Schreck: Invitasjon til meisterklasse i Norrøn filologi
Prof. Dr. Tobias Bulang, Universität Heidelberg, held meisterklasse for ph.d.-kandidat Florian Schreck på materiale frå avhandlinga "Science in Medieval Fiction. The Reception of Factual and Learned Literature in Old Icelandic Romance 1300-1550"

Kort presentasjon av avhandlinga vert sendt ut om lag ei veke før meisterklassen. Dei som ønskjer å lesa eit større utdrag av avhandlinga kan ta kontakt med kandidaten på e-postadresse Florian.Schreck@uib.no

For meir informasjon om Prof. Dr. Tobias Bulang sjå personsida hans på Universität Heidelberg si heimeside
https://www.gs.uni-heidelberg.de/abteilungen/mediaevistik/bulang/index.html

 

Dato: Onsdag 22.03. Tid: 17.00-19.00
Sted: HF-400 (4. etg. HF-Bygget)
Helena Bodin: Mötet mellan Sigurd Jorsalafare och den bysantinske kejsaren Alexios I – moderna trans- och remedieringar
Gjesteforelesning, mer informasjon her.

 

Dato: Fredag 21.04. Tid: 10.00-12.00
Sted: Sted: HF 372 (3. etg. HF-bygget)
Tonje Haugland Sørensen: ‘Den tyske fontenen på Hippodromen- erindring og historisitet.’
Fontenen ble satt opp i erindring om keiser Wilhelm II’s besøk i Konstantinopel på 1890-tallet. Innlegget tar opp spørsmål knyttet til ‘erindringbruk’ og spørsmålet om bevaring av historiske monumenter.

 

Dato: Fredag 28.04. Tid: 10.00-12.00
Sted: Sted: HF 372 (3. etg. HF-bygget)
John-Wilhelm Flattun: ‘Myter og makt. Propaganda og visuell diskurs’
Innlegget tar utgangspunkt i bruken av sagnkretsen omkring kong Arthur i England på 1600-tallet, og etableringen av en ‘tilpasset’ mytologi.

 

Dato: Fredag 05.05. Tid: 10.00-12.00
Sted: HF 372 (3. etg. HF-bygget)
Trine K. Haagensen: ‘Billedvendingen’
Kapittel fra avhandlingen, en problematisering av diverse ‘vendinger’ i billedforskningen og omegn.

 

Dato: Fredag 19.05. Tid: 10.00-12.00
Sted: Sted: HF 372 (3. etg. HF-bygget)
Samantha Smith: ´Defining ‘Image’ in Early Modern Europe´.
Jeg forsøker å beskrive hvordan billedbegrepet ble tenkt på i tidlig moderne Europa. Jeg fokuserer på den italienske teologen og polyhistoren kardinal og erke-biskop av Bologna Gabriele Paleotti (1522-1597). Paleotti var sentral for tenkingen om bilder innenfor reformasjonen av den katolske Kirken og utviklingen av naturvitenskap (naturhistorie).