Hjem
Forskergruppen vitensbilder

Program Vår 2019

 

Fredager kl 12:15

Rom HF 435.

 

(andre dager/ tidspunkter merkes med '*')

 

Februar 8.: Samantha L. Smith : 'The Shroud (and the Pineapple?)'

Februar 21.* :  (NB: torsdag kl 12-14 på klassiskbiblioteket rm 353) : 'Atlas' Tekst seminar 1 (‘Ars Oblivionaris..’ av Carruthers & Ad Herennium)

Februar 22.* : (NB: annen tidspunkt og rom HF217!) kl 13:30-15:30 : 'Atlas' Tekst seminar 2 ( ‘Image Acts’ av Bredekamp)

Mars 29. : Juliane Tiemann : 'Húsdrápa og Ragnarsdrápa: Bildebeskrivelser i diktform.'

April 10.* (NB:13:15-16:00, Bryggen museum) : Seminar: Visions and Visuality in Medieval Culture (co-sponsored with Literature and Religion Research Group - LitRel) med forelesninger av Diana Denisson, Laura Skinnebach, Henning Laugerud, og Laura Saetveit Miles.

April 25.* (NB: torsdag på klassiskbiblioteket rm 353): 'Atlas' Tekst Seminar 3 (tekstene skal bekreftes snart)

April 26. : Trine Krigsvoll Haagensen : Prosjekt presentasjon 

Mai 3. : John-Wilhelm Flattun : 'The Kings’ two Dragons: Mythmaking and Propaganda in Edward IV and Henry VII.'

Mai 24. : Helen Leslie-Jacobsen : 'Figures of Knowledge - Registers and Diagrammatic Overviews in Norwegian Law Manuscripts.'

Juni 7. : Jens Eike Schnall : Prosjekt presentasjon (tittelen skal bekreftes snart)