Hjem
Forskergruppen vitensbilder

ATLAS - Tekster om tekster om bilder

Ambisjonen med ATLAS-prosjektet er å presentere studier av tekster som genererer, beskriver og reflekterer over bilder. Fokus i prosjektet er på forholdet mellom tekst, bilde og kunnskap. Vi vil utfordre den forenklede antagelsen om at det er mulig å opprettholde klare skiller mellom det analoge og det digitale, mellom tekst og bilde, og mellom kunnskap og visualisering av kunnskap. Selv om denne antagelsen er nyttig i analytiske sammenhenger, griper den ikke de produktive og motstridende relasjonene som opptrer mellom tekst, bilde og kunnskap. Disse relasjonene omfatter ikke minst bildenes historisk-epistemologiske aktørstatus: Hvordan bilder genererer, påvirker, omformer og utsletter gamle og nye kunnskapsregimer er hovedtema for ATLAS-prosjektet.

Prosjektet tar utgangspunkt i den mytologiske figuren Atlas. Som straff for sitt opprør mot gudene måtte Atlas for all evighet bruke sin styrke til å forhindre foreningen mellom de to sterkeste kreftene i universet, Gaia (jorden) og Uranos (himmelen). I ATLAS-prosjektet står Atlas som et emblem for den dynamiske relasjonen mellom de tekstlige og visuelle sfærene vi vil utforske. Denne relasjonen er også på spill i den moderne bruken av Atlas som emblem for kart i det kartet nettopp figurerer i det samme spenningsfeltet mellom tekst, bilde og kunnskap. Flere av delprosjektene i ATLAS-prosjektet tar også for seg ulike kartografiske og topografiske problemer. Den tyske kulturhistorikeren Aby Warburgs prosjekt Billedatlaset Mnemosyne er en viktig referanse for ATLAS-prosjektet.