Hjem
Forskergruppen vitensbilder

Hovedinnhold

Årsrapport for FORSKERGRUPPEN VITENSBILDER. 2013

 

 

Forskergruppen vitensbilder ble startet okt. 2010 som en tverrvitenskapelig forskergruppe med medlemmer fra LLE og SVT under navnet Forskergruppen naturens kulturhistorie. Høstsemesteret 2013 skiftet gruppen navn til Forskergruppen vitensbilder. I tillegg til presentasjonen på UiB-web har også forskergruppen en egen facebook-gruppe som brukes til diskusjoner og informasjon om aktuelle seminarer, konferanser og utstillinger. Forskergruppen har ikke mottatt økonomisk støtte i 2013.

 

 

Medlemmer pr. 1. januar 2014

 

Jørgen Bakke, førsteamanuensis (LLE/kunsthistorie), leder.

Henning Laugerud, førsteamanuensis (LLE/kunsthistorie).

Rasmus Slaattelid, førsteamanuensis (SVT).

 

Anders Gullestad, stipendiat (LLE/litteraturvitenskap).

Nora Vaage, stipendiat (SVT).

Trine Krigsvoll Haagensen, stipendiat (LLE/kunsthistorie).

 

Samantha Smith, MA-student (LLE/kunsthistorie).

 

 

Forskergruppens aktiviteter 2013

 

Forskergruppen har hatt følgende seminarer høsten 2013:

• Ons. 25.09   Åpent lunchseminar i forskergruppen.

• Ons. 02.10   Manuskriptseminar: Trine Haagensen: ”Kunnskap om bilder av kunnskap.”

• Ons. 16.10   Prosjektseminar: Rasmus Slaatelid: ”Mer om Sokrates”

• Ons. 06.11   Åpent lunchseminar i forskergruppen.

• Ons. 13.11   Manuskriptseminar: Samantha Smith: ”Aristotle Contemplating the Bust of Homer:Touch, Blindness, and Knowledge in Rembrandt’s painting.”

• Ons. 20.11   Manuskriptseminar: Anders Gullestad: ”Rethinking the Parasite.”

• Ons. 27.11   Manuskriptseminar: Nora Vaage: ”Hybridity in art and science: A history.”

• Tors. 12.12  Prosjektseminar: Rasmus Slaatelid: ”Labyrinter som vitensbilde.”

 

 

Planer for 2014

 

Forskergruppen planlegger å videreføre manuskript- og prosjektseminar våren 2014 der gruppens stipendiater vil kunne legg frem poenggivende innlegg til forskerutdanningens opplæringsdel. Gruppen vil også fortsette med uformelle, åpne lunchseminar da dette fungerte bra i 2013. I 2014 vil gruppen også starte arbeidet med en felles publikasjon av forskningsresultater.

 

 

Bergen 06.01.2014

Jørgen Bakke, sign.