Hjem
Forskergruppen vitensbilder

Hovedinnhold

Årsrapport for FORSKERGRUPPEN VITENSBILDER. 2014

 

Forskergruppen vitensbilder ble startet okt. 2010 som en tverrvitenskapelig forskergruppe med medlemmer fra LLE og SVT under navnet Forskergruppen naturens kulturhistorie. Høstsemesteret 2013 skiftet gruppen navn til Forskergruppen vitensbilder. I tillegg til presentasjonen på UiB-web har også forskergruppen en egen facebook-gruppe som brukes til diskusjoner og informasjon om aktuelle seminarer, konferanser og utstillinger.

 

 

Medlemmer pr. 1. januar 2015

Jørgen Bakke, førsteamanuensis (LLE/kunsthistorie), leder.

Henning Laugerud, førsteamanuensis (LLE/kunsthistorie).

Rasmus Slaattelid, førsteamanuensis (SVT).

Anders Gullestad, førsteamanuensis (LLE/nordisk).

Nora Vaage, stipendiat (SVT).

Trine Krigsvoll Haagensen, stipendiat (LLE/kunsthistorie).

Samantha Smith, timelærer (LLE/kunsthistorie).

 

 

Forskergruppens aktiviteter 2014

Våren 2014 har forskergruppen hatt løpende tekstseminarer med innlegg av forskergruppens PhD- og masterstudenter. Forskergruppen har dessuten arbeidet med forberedelse av et felles bokprosjekt sammen med samarbeidspartnere ved NTNU og UiO. 

 

Høsten 2014 har forskergruppen arrangert en første felles workshop med miljøene på NTNU og UiO. Utgangspunktet for workshopen (30-31. oktober) var det planlagte bokprosjektet Images of Knowledge. Følgende bidragsytere presenterte utkast til sine bidrag: Jørgen Bakke (UiB), Nora Vaage (UiB), Liv Hausken (UiO), Henning Laugerud (UiB), John Ødemark (UiO), Anja Johansen (NTNU), Rita Elmkvist (NTNU), Samantha Smith (UiO), Rasmus Slaattelid (UiB), Trine Haagensen (UiB). Høsten 2014 har dessuten undertegnede arrangert det internasjonale forskningsseminaret The Landscape, Archaeology, and Cultural History of ANCIENT TEGEA. Field Projects and Recent Research(19-20. november). Seminaret har sitt utgangspunkt i undertegnedes samarbeid med norske og utenlandske forskere om feltarkeologiske prosjekter i Tegea, Hellas. Norske deltagere: Knut Ødegård (UiO), Erik Østby (UiB), Hege Bakke-Alisøy (UiB) og Jørgen Bakke (UiB). Internasjonale deltagere, fra Det greske kulturdepartementet: Anna Karapanagiotou, Dimitris Athanasoulis, Grigoris Grigorakais, fra Statsarkivet i Palermo: Vincenco Cracolici og fra Det finske institutt i Athen/Royal Holloway College, London: Jari Pakkanen. I tillegg til selve seminaret (19.11) ble det også gjennomført nettverksmøter med den lokale samarbeidspartneren Byantikvaren i Bergen (20.11).

 

 

Bruk av støtte i 2014

WorkshopenImages of Knowledge(30-31. oktober) var finansiert av Forskningsmidler LLE (NOK 15.000) samt tilskudd fra SVT (NOK 10.000).

 

ForskingsseminaretANCIENT TEGEA(19-20. november) var finansiert av Småforsk LLE (NOK 34.000), Forskningsmidler LLE (10.000) samt Belønningsmidler J. Bakke (12.000). To eksterne partnere har dessuten dekket lunch i forbindelse med seminar (Universitetsmuseet) og nettverksmøter (Byantikvaren/Bergen kommune).

 

 

Planer for 2015

Forskergruppen planlegger å videreføre manuskriptseminar våren 2014 der gruppens stipendiater vil kunne legg frem poenggivende innlegg til forskerutdanningens opplæringsdel. Arbeidet med det fellesbokprosjektet (Images of Knowledge) med samarbeidspartnere fra UiO og NTNU, som var tema for workshop 30-31. oktober, planlegges videreført i 2015. Med forskergruppens medlem på SVT Rasmus Slaattelid som prosjektleder har derfor forskergruppen søkt om støtte fra Bergen universitetsfond for videre arbeid med denne publikasjonen. 

 

 

Rekruttering

Helt siden starten i 2010 har forskergruppen inkludert et lite antall masterstudenter som er potensielle forskerrekrutter i forskergruppen. På lik linje med faste vitenskapelige ansatte og stipendiater har disse studentene deltatt på manuskriptseminar, lesegrupper og workshops. Noen av disse studentene har presentert kapittelutkast for forskergruppen og fått tilbakemelding fra forskergruppens øvrige medlemmer. Denne formen for kollektiv veiledning og inkludering i et forskerfellesskap er krevende, men samtidig svært givende, både for studenter og øvrige forskergruppemedlemmer. En av forskergruppens tidligere masterstudenter (Nora Vaage) er i dag PhD-stipendiat på SVT med Rasmus Slaattelid som veileder. Forskergruppen samarbeider for tiden med en tidligere masterstudent (Samantha Smith) som tok avsluttende MA-eksamen våren 2014. Smith har deltatt i forskergruppens aktiviteter høsten 2014 med tanke på å utviklet et PhD-prosjekt innenfor rammen av forskergruppens arbeidsfelt. Smith planlegger å søke PhD-stipend ved LLE ved første utlysning i 2015 med forskergruppens medlem Henning Laugerud som veileder. Våren 2015 vil Smith være engasjert som timelærer i kunsthistorie ved LLE, og hun vil også delta i det videre arbeidet med det felles bokprosjektet Images of Knowledge.

 

 

 

Bergen 18.12.2014

Jørgen Bakke.