Hjem
Forskergruppen vitensbilder

Hovedinnhold

Årsrapport for FORSKERGRUPPEN VITENSBILDER, 2017

 

Forskergruppen vitensbilderble startet okt. 2010 som en tverrvitenskapelig forskergruppe med medlemmer fra LLE og SVT under navnet Forskergruppen naturens kulturhistorie. Høstsemesteret 2013 skiftet gruppen navn til Forskergruppen vitensbilder. I tillegg til presentasjonen på UiB-web (https://www.uib.no/fg/vitensbilder) har også forskergruppen en egen Facebook-gruppe som brukes til diskusjoner og informasjon om aktuelle seminarer, konferanser og utstillinger.

 

1: Leder pr. 1. desember 2017

Henning Laugerud, førsteamanuensis (LLE/kunsthistorie).

 

2: Medlemmer pr. 1. januar 2017

Seniorforskere:

Jørgen Bakke, førsteamanuensis (LLE/kunsthistorie).

Rasmus Slaattelid, førsteamanuensis (SVT).

Jens Eike Schnall, førsteamanuensis (LLE/norrønt).

Justin Kroesen, professor (Univ. museet).

John-Wilhelm Flattun, universitetsbibliotekar (UB)

Tonje Haugland Sørensen, førsteamanunensis (LLE/kunsthistorie)

 

Stipendiater:

Trine Krigsvoll Haagensen, stipendiat (LLE/kunsthistorie).

Samantha Smith, stipendiat (LLE/kunsthistorie).

Florian Schreck, stipendiat (LLE/norrønt).

Stephan Kuhn, stipendiat (Univ. museet).

Zuzana Stankovitsová, stipendiat (LLE/norrønt).

Synne Ytre Arne, stipendiat (LLE/litteratur).

 

Eksterne medlemmer (ikke UiB)

Nora Vaage, Associate Professor (Maastricht University, Nederland).

John Ødemark, førsteamanuensis (IKOS, HF-UiO).

Karina Skilbrei MA, freelance kunsthistoriker, Bergen.

 

3: Forskergruppens aktiviteter 2017

 

Vår-17:

5 internseminarer hvor medlemmer har lagt frem, bl.a. stipendiatene.

1 gjesteforelesning (Helena Bodin 22.03).

1 mesterklasse (Florian Schreck 15.03)

 

Høst-17

3 internseminarer hvor medlemmer har lagt frem, bl.a. stipendiatene.

1 gjesteforelesning (Mattias Ekman 15.11)

2 (av 3) work-shops i den tverrfaglige forsker-/phd-kurset Inskripsjon, Tradisjon, Translasjon ITTSamarbeid med UiB, UiO og UiT. 1 wp i Bergen (24.-25.08) og 1 i Oslo (5.-6.10). Tredje og siste wp holdes i Tromsø våren -18. Phd-kurset er særlig forskningsnært og tverrfaglig. Dette arrangeres som et samarbeidsprosjekt mellom etablerte forskergrupper ved UiB, UiO og UiT. Ved UiO er både Medfak og HF representert. Phd-kurset organiseres som et leseseminar fordelt over 3 samlinger av 2-3 dagers varighet i Bergen, Oslo, og Tromsø. Lederne av samarbeidende forskergrupper deltar på alle samlinger, mens de lokale samlingene også trekker på andre medlemmer i forskningsgruppene. Det vil bli søkt om midler til deltagelse i Tromsø i mars 2018.

 

For detaljer om forskergruppens aktiviteter se forskergruppens hjemmeside: https://www.uib.no/fg/vitensbilder.

 

4: Mottatt støtte i 2017

De to gjesteforelesningene ble finansiert av forskningsmidler/gjesteforelesningsmidler fra LLE. Støtte til ITT workshop i Bergen samt støtte til forskergruppeleders deltagelse på workshop i Oslo også fra LLE. I tillegg til dette har SVT bidratt med midler til ITT-workshop’ene. 

 

5: Publikasjoner 2017:

Ingen felles forskningspublikasjoner for 2017, men medlemmene har publisert arbeider som har vært lagt frem i forskergruppen («work in progress» seminar) eller som har hatt utgangspunkt i forskergruppeaktiviterer.

 

6: Prosjektsøknader (eksterne):

Rasmus Slaattelid (SVT) har inne en søknad til NFR med tittelen: Humanities in Practice-HIP. Forskergruppen deltar i prosjektet.

 

7: Planer for 2018

Forskergruppen planlegger å videreføre tekst/manuskriptseminar våren og høsten 2018 der gruppens medlemmer vil presentere «work in progress» og stipendiatene vil kunne legg frem poenggivende innlegg til forskerutdanningens opplæringsdel. Program for våren og høsten er under utarbeidelse. Følgende planer foreligger: 

 

Deltagelse i det tverrfaglige ph.d./forskerkurset Inskripsjon, translasjon, tradisjon – en syklus av tverrfaglige Phd-seminarer om humanioras grunnlagsspørsmåli Tromsø 14.-16. mars (3dje og siste work-shop).

 

Utarbeidelse av et nytt felles prosjekt.


Første forskergruppemøte for våren-18 er 19. januar.

 

 

 

Bergen 15.01.2018

Henning Laugerud

sign.