Hjem
Forskergruppen vitensbilder

Presentasjonen diskuterer en del av forskning til Smith sin PhD prosjekt om bilder i Bologna, Italia på seint 1500-tallet. Presentasjonen ta utgangspunkt i to bilder av bilder: en ananas av Jacopo Ligozzi og en illustrasjon av likkledde  av kristus, nå i Torino. Begge bilder er distant fra det originale objektet de avbilder men likevel overfører de et sannhet fant i objektet selv. Presentasjonen ser nærmere på hvordan disse kopier ble brukt som objekter for vitenskapelig etterforskning på tidlig nytid.