Hjem
Forskergruppen vitensbilder

Hovedinnhold

Årsrapport for FORSKERGRUPPEN VITENSBILDER, 2019

 

Forskergruppen vitensbilder ble startet okt. 2010 som en tverrvitenskapelig forskergruppe med medlemmer fra LLE og SVT under navnet Forskergruppen naturens kulturhistorie. Høstsemesteret 2013 skiftet gruppen navn til Forskergruppen vitensbilder. Forskergruppen har egen web-side (https://www.uib.no/fg/vitensbilder) som brukes til informasjon om aktuelle seminarer, konferanser og prosjekter.

 

1: Leder pr. 1. januar 2020

Jørgen Bakke, førsteamanuensis (LLE/kunsthistorie).

 

2: Medlemmer pr. 1. desember 2018 (18 personer)  

Seniorforskere:

Henning Laugerud, førsteamanuensis (LLE/kunsthistorie).

Rasmus Slaattelid, professor (SVT).

Jens Eike Schnall, førsteamanuensis (LLE/norrønt).

Justin Kroesen, professor (Univ. museet).

John-Wilhelm Flattun, universitetsbibliotekar (UB).

Helen F. Leslie-Jacobsen, Dr. Prosjektleder BFS (LLE/Norrønt).

Aidan Conti, professor (LLE/Klassisk)

 

Stipendiater:

Trine Krigsvoll Haagensen, stipendiat (LLE/kunsthistorie).

Samantha Smith, stipendiat (LLE/kunsthistorie).

Stephan Kuhn, stipendiat (Univ. museet).

Zuzana Stankovitsová, stipendiat (LLE/norrønt).

Juliane Marie-Thérèse Tiemann, stipendiat (LLE/Norrønt).

Sjur Haga Bringeland, stipendiat (Senter for Griegforskning/LLE).

Rebekka Franco Valle, stipendiat (AKHR/LLE)

David Carrillo-Rangel, stipendiat (LLE/Klassisk/Norrønt)

Kristian Reinfjord, stipendiat (LLE/Kunsthistorie)

Maria Pietraszek MA (LLE/Kunsthistorie)

 

Eksterne medlemmer (ikke UiB)

John Ødemark, førsteamanuensis (IKOS, HF-UiO).

Nora Vaage, Associate Professor (Maastricht University, Nederland).

Jacolien Wubs, stipendiat (Universitetet i Groningen, Nederland).

Synne Ytre Arne, førsteamanuensis (NLA/litteratur).

Karina Skilbrei MA, freelance kunsthistoriker, Bergen

 

3: Ansvar /vedlikehold av forskergruppens hjemmeside:

Ansvarlig er forskergruppeleder sammen med Samantha Smith, som også assisterer med organiseringen av forskergruppens aktiviteter.

 

4: Forskergruppens aktiviteter 2019

Vår-19:

-6 internseminarer hvor medlemmer har lagt frem, bl.a. 4 stipendiater.

-1 heldags forskningsseminar, Bryggens Museum. Samarbeide med forskergruppen Litteratur og Religion på IF. 

-3 tekstseminarer ifm bokprosjektet ATLAS.

 

Høst-19

-1 To-dagers arbeidsseminar, Bryggens Museum, 24.-25. Oktober ifm. Bokprosjektet ATLAS.

-2 gjesteforelesninger (1. Oktober; Mattia Biffis, Det Norske Institutt i Roma og 18. Oktober; Prof. Kristin B. Aavitsland, MF/Vitenskapelig Høyskole, Oslo).

 

For detaljer om forskergruppens aktiviteter se forskergruppens hjemmeside: https://www.uib.no/fg/vitensbilder.

 

5: Mottatt støtte i 2019:

En av gjesteforelesningene finansiert av forskningsmidler/gjesteforelesningsmidler fra LLE (Aavitsland). 1 gjesteforeleser (Biffis) finansiert av SPIRE-bevilgning til forskergruppeleder (Laugerud). Arbeidsseminaret høst 2019 finansiert av forskergruppeleders (Laugerud) egne driftsmidler. I tillegg til dette har SVT bidratt med midler til dette seminaret.

 

6: Publikasjoner 2019:

Ingen felles forskningspublikasjoner for 2018, men medlemmene har publisert arbeider som har vært lagt frem i forskergruppen («work in progress» seminar) eller som har hatt utgangspunkt i forskergruppeaktiviterer. Se CRISTIN for den enkelte forskergruppe deltager

 

7: Prosjektsøknader 2019 (eksterne):

Forskergruppeleder (i 2019) Henning Laugerud (LLE) har søkt Centre for Advanced Studies, Oslo, nå i januar -20. Arbeider videre med en NFR-søknad sammen med Bakke og prof. Aavitsland ved MF/Oslo, og med et større europeisk konsortium mot mulig ERC-søknad. Forskergruppeleder Laugerud mottok også grunnforskningsmidler i støtte fra UiB, samt SPIRE-midler i 2019. Bakke hadde tildeling fra Meltzer til prosjektutvikling våren 2019 og søkte FriPro, NFR i 2019.

 

8: Planer for 2020:

Forskergruppen planlegger å videreføre tekst/manuskriptseminar våren og høsten 2020 der gruppens medlemmer vil presentere «work in progress» og stipendiatene vil kunne legg frem poenggivende innlegg til forskerutdanningens opplæringsdel. I tillegg arrangeres skriveseminarer («Shut up and Write»). Vårens program finnes på hjemmesiden: https://www.uib.no/fg/vitensbilder.

 

  • Forskergruppen startet høsten 2018 med et felles publiseringsprosjekt, Writing the Image, Showing the Word: The Agency of Knowledge Production in Texts and Images. Dette bokprosjektet vil utgjøre en viktig del av forskergruppens aktiviteter også i 2020, og vil, dersom vellykket, fungere som en «pilot» for utvikling av et større felles forskningsprosjekt med internasjonal deltagelse. Særnummer av tidsskriftet Open Cultural Studies utgis innen utgangen av 2020 (De Gruyter).
  • Invitere gjesteforelesere høsten 2020. 

 

 

 

 

Bergen 19.02.2020

Henning Laugerud