Hjem
Forskergruppen vitensbilder

Hovedinnhold

Årsrapport for FORSKERGRUPPEN VITENSBILDER, 2020

 

Forskergruppen vitensbilder ble startet okt. 2010 som en tverrvitenskapelig forskergruppe med medlemmer fra LLE og SVT under navnet Forskergruppen naturens kulturhistorie. Høstsemesteret 2013 skiftet gruppen navn til Forskergruppen vitensbilder. Forskergruppen har egen web-side (https://www.uib.no/fg/vitensbilder) som brukes til informasjon om aktuelle seminarer, konferanser og prosjekter.

 

1: Leder pr. 1. januar 2021

Jørgen Bakke, førsteamanuensis (LLE/kunsthistorie)

 

2: Medlemmer pr. 1. desember 2020 (18 personer)  

Seniorforskere:

Henning Laugerud, professor (LLE/kunsthistorie).

Rasmus Slaattelid, professor (SVT).

Jens Eike Schnall, førsteamanuensis (LLE/norrønt).

Justin Kroesen, professor (Univ. museet).

John-Wilhelm Flattun, universitetsbibliotekar (UB).

Helen F. Leslie-Jacobsen, researcher BFS (LLE/Norrønt).

Aidan Conti, professor (LLE/Klassisk)

 

Stipendiater:

Trine Krigsvoll Haagensen, stipendiat (LLE/kunsthistorie).

Samantha Smith, stipendiat (LLE/kunsthistorie).

Stephan Kuhn, stipendiat (Univ. museet).

Zuzana Stankovitsová, stipendiat (LLE/norrønt).

Juliane Marie-Thérèse Tiemann, stipendiat (LLE/Norrønt).

Sjur Haga Bringeland, stipendiat (Senter for Griegforskning/LLE).

Rebekka Franco Valle, stipendiat (AKHR/LLE)

David Carrillo-Rangel, stipendiat (LLE/Klassisk/Norrønt)

Kristian Reinfjord, stipendiat (LLE/Kunsthistorie)

Maria Pietraszek MA (LLE/Kunsthistorie)

 

Eksterne medlemmer (ikke UiB)

John Ødemark, professor (IKOS, HF-UiO).

Nora Vaage, førsteamanuensis (Nord universitet).

Jacolien Wubs, stipendiat (Universitetet i Groningen, Nederland).

Synne Ytre Arne, førsteamanuensis (NLA/litteratur).

Karina Skilbrei MA, freelance kunsthistoriker, Bergen

 

 

3: Ansvar /vedlikehold av forskergruppens hjemmeside:

Ansvarlig er forskergruppeleder sammen med Samantha Smith, som også assisterer med organiseringen av forskergruppens aktiviteter.

 

4: Forskergruppens aktiviteter 2020

Vår-20:

-8 internseminarer hvor medlemmer har lagt frem, bl.a. 4 stipendiater.

 

Høst-20

-2 internseminar hvor medlemmer har lagt frem.

 

For detaljer om forskergruppens aktiviteter se forskergruppens hjemmeside: https://www.uib.no/fg/vitensbilder.

 

Et av forskergruppens medlemmer disputerte i 2020: Trine Krigsvoll Haagensen.

 

 

5: Mottatt støtte i 2020

 

6: Publikasjoner 2020:

Ingen felles forskningspublikasjoner for 2020, men medlemmene har publisert arbeider som har vært lagt frem i forskergruppen («work in progress» seminar) eller som har hatt utgangspunkt i forskergruppeaktiviterer. Se CRISTIN for den enkelte forskergruppe deltager

 

7: Prosjektsøknader 2020 (eksterne):

Forskergruppeleder Jørgen Bakke søkte NFR forskerprosjekt i 2020. 

 

8: Planer for 2021:

Forskergruppen planlegger å videreføre tekst/manuskriptseminar våren og høsten 2021 der gruppens medlemmer vil presentere «work in progress» og stipendiatene vil kunne legg frem poenggivende innlegg til forskerutdanningens opplæringsdel. I tillegg arrangeres skriveseminarer («Shut up and Write»). Vårens program finnes på hjemmesiden: https://www.uib.no/fg/vitensbilder.

 

  • Forskergruppen arbeider videre med et felles publiseringsprosjekt, Writing the Image, Showing the Word: The Agency of Knowledge Production in Texts and Images. Dette bokprosjektet vil utgjøre en viktig del av forskergruppens aktiviteter også i 2021, og vil, dersom vellykket, fungere som en «pilot» for utvikling av et større felles forskningsprosjekt med internasjonal deltagelse. Særnummer av tidsskriftet Open Cultural Studies utgis innen utgangen av 2021 (De Gruyter).
  • Invitere gjesteforelesere høsten 2021. 

 

 

 

 

Bergen 01.03.2021

Rasmus Slaattelid (vikar for forskargruppeleder)

sign.