Hjem
Forskergruppen vitensbilder

Sites in Marginal Landscapes

Sites in Marginal Landscapes: The Norwegian Arcadia Survey. Part II.

Sites in Marginal Landscapes. The Norwegian Arcadia Survey Part II er et landskapsarkeologisk feltprosjekt i regionen Arkadia på den greske halvøyen Peloponnes. Prosjektet ledes av førsteamanuensis Jørgen Bakke og stipendiat Hege Agathe Bakke-Alisøy og går fra 2008 til 2012.

Prosjektet er et samarbeid med Det norske institutt i Athen

For mer informasjon om NAS2 og om andre norske forskningsprosjekter i Arkadia se hjemmesiden til prosjektgruppen for de norske Tegea-prosjektene på www.tegea.uib.no