Hjem
Forskergruppen vitensbilder

Konferanser

Disse konferansene er aktuelle for medlemmene av forskergruppen.

2014

3.-6. juni 2014 SLSAeu 2014: Life, in Theory, i Torino, Italia. (Frist for abstract 16. februar).

21.-24. september 2014 S.Net 2014: Årsmøte for Society for the Study of Nanoscience and Emerging Technologies, i Karlsrühe, Tyskland. Frist for abstract 28. mars.

25.-26. september 2014 V Annual Conference on the New Materialisms: New Materialist Methodologies:Gender, Politics, the Digital, i Barcelona, Spania. Frist for abstract 1. mai.