Hjem
Forskergruppen vitensbilder
Seminarprogram vår 2016

Seminarprogram vår 2016

Program forskergruppen «Vitensbilder» - vår 2016

 

Dato: Torsdag 03.03, Tid: 10:00-12:00 
Sted: Villaveien 1A, Seminarrom kjeller (V1A:009)
Rasmus Slaattelid: "Visualisering av klimaendringer"

Dato: Onsdag 27.04, Tid: 10:15-12:00 
Sted: Aud. D. Sydneshaugen skole.
Gjesteforelesning ved Post. Doc. Laura Katrine Skinnebach, Aarhus Universitet: "Materialitet og para-sensorium. Den senmiddelalderlige bønnebog."

Dato: Fredag 29.04, Tid: 10:15-12.00
Sted: Villaveien 1A, Seminarrom kjeller (V1A:009)
Samantha Smith: "Project presentation: Understandings of Vision, Blindness and Touch in Early Modern Europe: How the Senses Played a Role in Attaining and Communicating Knowledge in Science, Religion and Art in the late 1500s and early 1600s."

Dato: Fredag 27.05, Tid: 10:15-12:00
Sted: Villaveien 1A, Seminarrom kjeller (V1A:009)
Jørgen Bakke og Henning Laugerud: "Work in progress: Universitetsmuseets naturhistoriske samlinger. Til en bok om UiB."

 

Dato: Mandag/Tirsdag 30.-31.05

Prøveforelesning/disputas Nora Vaage. Sett av datoene!

Se: http://www.uib.no/nye-doktorgrader/98173/bioteknologi-som-kunst