Hjem
Forskergruppen vitensbilder
Seminarprogram høst 2016

Seminarprogram høst 2016

Program forskergruppen «Vitensbilder» - høst 2016


Dato: Fredag 02.09. Tid: 10:00-12:00 
Sted: Rom 353, 3. etg., HF-bygget
Tonje Haugland Sørensen: «Oversikt  - krig og luftperspektiv»
Napoleons seier ved Austerlitz inngis mytisk resonans ved å fokusere på keiserens påståtte oversikt. Det fordi Napoleon kunne se slagfeltet - at han kunne ha oversikt over det - at han kunne lede sin side til seier. Tanken om luftperspektivets sentralitet for militær strategi og seier er ikke begrenset til Napoleon, men inngår som en sentral del av moderne militær tankegang. Det snakkes om å beherske luftrommet, og inneforstått i det begrepet ligger ideen om et optisk overtak. Luftfotografering og overvåkning ansees som sentrale deler av krigføring, og da særlig i forbindelse med å innhente informasjon om mulige slagfelt og krigssoner. Spørsmålet er bare hva slags informasjon som blir hentet inn. Hva ligger egentlig i luftperspektivets optikk, og hva er implisitt i ideen om at hvis du kan ha oversikt over slagfeltet så kan du styre - og ikke minst vinne - krigen? 

Dato: Fredag 16.09. Tid: 10:15-12.00 
Sted: Rom 353, 3. etg., HF-bygget
Jørgen Bakke: «Skrift, bilder og historie: Noen eksempler fra det greske kulturområdet fra ca. 700 f.Kr til 700 e.Kr.»

Dato: Fredag 30.09. Tid: 10:15-12:00 
Sted: Rom 353, 3. etg., HF-bygget
Henning Laugerud: «Images of Memory/Memory of Images»
A preliminary presentation of a project, and some reflections on Pre-Modern Nordic Memory Studies.

Dato: Fredag 07.10. Tid: 10:15-12:00 
Sted: Rom 353, 3. etg., HF-bygget
Trine K. Haagensen: «Travelling in time – medieval perspectives on contemporary pictures»
In this paper I will take a detour, back to medieval Europe, to utterly denaturalize our vision, and to investigate perspectives and practices of pictures and visual cultures in the 13th century. I will perform a refractional discussion of Planck all sky image, seen through the lenses of medieval theories, perspectives and practices of perception.

Dato: Fredag 21.10. Tid: 10:15-12:00
Sted: Rom 353, 3. etg., HF-bygget
Rasmus Slaattelid: «Moral Tuning: Musical metaphors in Adam Smith’s /The Theory of Moral Sentiments»

Dato: Fredag 11.11. Tid: 10:15-12:00 
Sted: Rom 353, 3. etg., HF-bygget
Jens Eike Schnall: «Vitensbilete og vitensmetaforar i norrøn litteratur: Forhandlingar mellom bios, techne og logos