Hjem

Forskergruppen Vitenskapsteori

Bildet viser et seilskip som trekkes av et dampskip

Forskergruppen Vitenskapsteori

Forskergruppen Vitenskapsteori holder til ved Senter for vitenskapsteori (SVT) og jobber bredt og tverfaglig med vitenskapsteoretiske problemstillinger. Vitenskapsteori innbefatter filosofisk, historisk og samfunnsvitenskapelig forskning på den rollen de ulike vitenskapene spiller i samfunnet og på kunnskapsteoretiske og etiske sider ved vitenskapelig praksis. Eksempler på problemstillinger:

  • Det vitenskapelige grunnlaget for politisk beslutningstaking
  • Teknologiens rolle i moderne samfunn
  • Modeller i klimaforskning
  • Bioetikk
  • Vitenskap og estetikk

Kontakt: Jan Reinert Karlsen (Forskergruppens leder)

Forskergruppen Vitenskapsteori har tre kjerneoppgaver: 

Organisere og gjennomføre uavhengig forskning på vitenskapsteoretiske problemstillinger med særlig henblikk på å videreutvikle fagområdet vitenskapsteori.

Styrke og videreutvikle kunnskapsbasen til undervisningstilbudene i vitenskapsteori ved UiB.

Tilby og tilrettelegge for opplæring i vitenskapsteoretiske problemstillinger og arbeidsmåter med særlig relevans for doktorgradsstudentene ved Senter for vitenskapsteori.

Tverrfaglig leseseminar om lidelse som begrep og fenomen
Bildet viser Ikaros sin drukning

Leseseminar om lidelse

Leseseminaret er en tverrfaglig møteplass for forskere og studenter som beskjeftiger seg med lidelsesrelaterte fenomener og problemstillinger i sin forskning.

Internseminar ved Senter for vitenskapsteori
Bilde av oppslått bok med briller

Internseminar

De ansatte ved Senter for vitenskapsteori har regelmessige internseminar.