Hjem

Forskergruppen Vitenskapsteori

Hovedinnhold

Bildet viser et seilskip som trekkes av et dampskip

Forskargruppa Vitskapsteori

Forskargruppa Vitskapsteori held til ved Senter for vitskapsteori (SVT) og jobbar breitt og tverrfagleg med vitskapsteoretiske problemstillingar. Vitskapsteori rommar filosofisk, historisk og samfunnsvitskapleg forsking på den rolla dei ulike vitskapane spelar i samfunnet og på kunnskapsteoretiske og etiske sider ved vitskapelig praksis. Døme på på problemstillingar:

  • Det vitskaplege grunnlaget for politiske avgjerdsler
  • Teknologien si rolle i moderne samfunn
  • Modellar i klimaforsking
  • Bioetikk
  • Vitskap og estetikk

Kontakt: Rasmus T. Slaattelid:  (leiar av forskargruppa)

Forskargruppa Vitskapsteori har tre kjerneoppgåver: 

Organisere og gjennomføre uavhengig forsking på vitskapsteoretiske problemstillingar med særleg omsyn til å vidareutvikle fagområdet vitskapsteori.

Styrke og vidareutvikle kunnskapsbasen til undervisningstilboda i vitskapsteori ved UiB.

Tilby og legge til rette for opplæring i vitskapsteoretiske problemstillingar og arbeidsmåtar med særleg relevans for doktorgradsstudentane ved Senter for vitskapsteori.

Tverrfaglig leseseminar om lidelse
Bildet viser Ikaros sin drukning

Leseseminar om lidelse

Leseseminaret er en tverrfaglig møteplass for forskere og studenter som beskjeftiger seg med lidelsesrelaterte fenomener og problemstillinger i sin forskning.

Internseminar ved Senter for vitenskapsteori
Bilde av oppslått bok med briller

Internseminar

De ansatte ved Senter for vitenskapsteori har regelmessige internseminarer.

Seminar
A house facade in dark yellow and white, with a winding staircase on the left. A tree with green leaves to the right of the building

Internseminar høsten 2022

Dette er en oversikt over internseminar ved SVT høsten 2022.