Hjem
Forskergruppen Vitenskapsteori
Internseminar ved Senter for vitenskapsteori

Internseminar

De ansatte ved Senter for vitenskapsteori har regelmessige internseminarer.

Bilde av oppslått bok med briller

Hovedinnhold

internseminarene presenterer medlemmene problemstillinger med relevans for forskergruppen. Seminarene er en arena for å diskutere egen forskning helt fra den tidlige idéfasen til ferdige arbeider. Det er i tillegg mulig å presentere andres forskning som belyser vitenskapsteoretiske problemstillinger.

Kontakt:

Rasmus T. Slaattelid (forskergruppens leder)