Hjem
Wittgenstein

Prosjekter

Hovedinnhold

Mathematics with a Human Face: Set Theory within a Naturalized Wittgensteinean Framework

Prosjektledere: Sorin Bangu og Kevin Cahill. Forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådets midler til FRIPRO-FRIHUMSAM-prosjekter (9,8 mill NOK) for perioden 2019-2023. Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, Universitetet i Bergen.

Ph.d.-student: Martin Gullvåg Sætre

Postdoktor: Jeffrey Robert Schatz