Hjem
Forskningsenhet for helseundersøkelser

Hovedinnhold

Francisco Gómez Real

Leder av FHU (K2/HB)

Francisco Gomez Real MD PhD er professor og konsulent i obstetrikk og gynekologi ved Haukeland universitetssykehuset i Bergen, Norge. Hans forskningsinteresser er hormonelle, metabolske og tidlig livs faktorer for luftveissykdommer og funksjon, foreldres respiratorisk helse for graviditet og avkom, og PCOS og fedme og svangerskapsutfall. Real samarbeider i disse feltene med Respiratory Health in Nord-Europa (RHINE), European Community Respiratory Health Survey (ECRHS), Tasmanian Health Survey (TAHS), Swiss cohort study on Air Pollution and Lung Diseases in Adults (SAPALDIA), og transgenerational Respiratory Health In Northern Europe, Switzerland, Spain and Australia (RHINESSA) kohorter. Real er leder av Forskningsenhet for Helseundersøkelser (FHU) - Research Unit for helseundersøkelser (RUHS)  i Bergen, Norge, som er et samarbeid mellom Institutt for Klinisk institutt 2 ved Universitetet i Bergen og Haukeland universitetssykehus, og finansiert av Bergen Forskningsstiftelse (BFS).

 

 

Hilda E. A. Andersen

Overingeniør/Studiekoordinator ved FHU (K2, UiB)

Hilda Andersen har Bachelor som Veterinær fra Brasil og har vært ansatt på UiB siden 1997, hvor hun først jobbet med forsøksdyr på Vivarium for Nyre- og Hjertegruppen ved tidligere Medisin A. I 2007 begynte hun å jobbe i Lungegruppen ved K2 som feltarbeider i KOLS prosjektet (ECLIPSE), Bergen KOLS og Lungehelseundersøkelse (ECRHS og RHINESSA) studie. Hun har lang erfaring med klinisk studier både som feltarbeider og koordinator. Siden jan 2018 har hun jobbet som overingeniør ved Forskningsenhet for Helseundersøkelser (FHU).

 

 

 

Synnøve Ygre Hauge

Spesialsykepleier/Studiekoordinator ved FHU (HB)

Synnøve Ygre Hauge er ansatt ved Forsknings- og utviklingsavdelingen ved Helse Bergen, og jobber som spesialsykepleier /studiesykepleier ved Forskningsenhet for Helseundersøkelser. Hun har blant annet ansvar for gjennomføring og koordinering av ulike studier ved enheten, samt nødvendig studiedokumentasjon. Hun var ferdig utdannet sykepleier i 2002, og gjennomførte videreutdanning i kreftsykepleie i 2008. Siden 2002 har hun vært ansatt ved Haukeland Universitetssykehus, først ved Lungeavdelingen (2002-2012), siden ved Hjerteavdelingen/HINT (2012-2015) hvor hun blant annet var engasjert i Eva Gerdts’ forskningsgruppe, og videre Klinisk Forskningspost for voksne (2016-dd) hvor hun fra høsten 2018 har hatt sin arbeidsplass ved FHU

 

 

 

Trine Leikanger

Overingeniør ved FHU (K2, UiB)

Trine Leikanger ble utdannet bioingeniør i 2016 og tok videre mastergrad i human ernæring, hvor hun ble uteksaminert høsten 2018. Hun har jobbet som helsesekretær/bioingeniør på legekontor fra 2014. Gjennom det siste året av masterstudiet jobbet hun som feltarbeider i den randomiserte kostholdsstudien CARBFUNC. Hun startet som avdelingsingeniør ved forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) jan. 2019.

 

 

 

 

Rita Pedersen

Overingeniør ved FHU (Klinisk institutt 2, UiB)

Rita Pedersen har en bachelorgrad i molekylær biologi og videre en mastergrad i human ernæring, hvor hun ble uteksaminert våren 2011. Hun tok deretter doktorgrad innenfor bioaktive proteiner og peptider, og hvordan disse påvirker lipidmetabolisme og utvikling av aterosklerose i gnagere. Etter fullført PhD-grad ble hun ansatt som overingeniør ved Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) og har jobbet her siden mars 2016.

 

 

 

 

Lars Enerstvedt Teigland

Lærling ved FHU (K2, UiB)

Lars Enerstvedt Teigland er lærling i kontor- og administrasjonsfaget ved Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU). Han gikk salg og service Vg1 ved Amalie Skram vgs og deretter salg, service og sikkerhet Vg2 ved Knarvik vgs. Han begynte læretiden sin hos FHU 26. juni 2020 og kommer til å veksle på å være på FHU og hos Klinisk institutt 2 (K2). Lars har tidligere erfaring fra hotell og reiseliv, og salg og service.