Hjem
Forskningsenhet for helseundersøkelser

Våre tjenester

Vi har romslige, tilrettelagte lokaler og dyktig personale.

Vi tilbyr

 • Kvalitetssikring av studiedokumentasjon (Investigator Site File) etter gjeldende retningslinjer fra NorCRIN (www.norcrin.no)
   
 • Sammarbeid med Biobank Haukeland for lagring av prøvemateriale
   
 • Bookingsystemet EasyTrial som har randomiseringsfunksjon, samt datainnsamlingssystem/eCRF 
   
 • Standard Operating Procedures (SOP)
   
 • Screening og innhenting av informert samtykke
   
 • Tilrettelagte lokaler
       - Laboratorium med -80 oC fryser
       - Store undersøkelsesrom
       - Prøvetakingsstasjoner
       - Flere møterom
       - Metabolsk kjøkken til måltidsbelastning
       - Skyllerom
       - Garderom med dusj
   
 • Medisinsk teknisk utstyr
       - Spiromter
       - EKG
       - Blodtrykksmåler
       - Bioimpedanse
       - BodPod