Hjem
Forskningsenhet for helseundersøkelser

Vi tilbyr

Vi har romslige, tilrettelagte lokaler både til undersøkelser og møtevirksomhet.

Neste
Venterom
Venterom
Foto/ill.:
Trine Leikanger, FHU
1/14
Venterom barnekroken
Barnekrok på venterom
Foto/ill.:
Trine Leikanger, FHU
2/14
Laboratorie
Laboratorie
Foto/ill.:
Trine Leikanger, FHU
3/14
Frys, -80 grader
Frys, -80 grader Celsius
Foto/ill.:
Trine Leikanger, FHU
4/14
Undersøkelsesrom
Undersøkelsesrom
Foto/ill.:
Trine Leikanger, FHU
5/14
Blodprøvetakingsstasjon
Blodprøvestasjon
Foto/ill.:
Trine Leikanger, FHU
6/14
Stort møterom
Stort møterom
Foto/ill.:
Trine Leikanger, FHU
7/14
Kjøkken på møterom
Kjøkken på møterom
Foto/ill.:
Trine Leikanger, FHU
8/14
Stort møterom/undersøkelsesrom
Møterom/Undersøkelsesrom
Foto/ill.:
Trine Leikanger, FHU
9/14
Skyllerom
Skyllerom
Foto/ill.:
Trine Leikanger, FHU
10/14
Metabolsk kjøkken
Metabolsk kjøkken
Foto/ill.:
Trine Leikanger, FHU
11/14
Undersøkelsesrom
Undersøkelsesrom
Foto/ill.:
Trine Leikanger, FHU
12/14
Undersøkelsesrom
Undersøkelsesrom
Foto/ill.:
Trine Leikanger, FHU
13/14
Garderobe med dusj
Garderobe med dusj
Foto/ill.:
Trine Leikanger, FHU
14/14
Tilbake

Hovedinnhold

Vi tilbyr

 • Kvalitetssikring av studiedokumentasjon (Investigator Site File) etter gjeldende retningslinjer fra NorCRIN (www.norcrin.no)
   
 • Sammarbeid med Biobank Haukeland for lagring av prøvemateriale
   
 • Bookingsystemet EasyTrial som har randomiseringsfunksjon, samt datainnsamlingssystem/eCRF 
   
 • Standard Operating Procedures (SOP)
   
 • Screening og innhenting av informert samtykke
   
 • Tilrettelagte lokaler
       - Laboratorium med -80 oC fryser
       - Store undersøkelsesrom
       - Prøvetakingsstasjoner
       - Flere møterom
       - Metabolsk kjøkken til håndtering/tilberedning av mat i forbindelse med måltidsbelastning
       - Skyllerom
       - Garderom med dusj
   
 • Medisinsk teknisk utstyr
       - Spiromter
       - EKG
       - Blodtrykksmåler
       - Bioimpedans til måling av kroppssammensetning
       - BodPod som er en avansert måling av kroppssammensetning