Hjem
Forskningsenhet for helseundersøkelser
Prosjekter hos FHU

Oversikt over studier

Pågående studier

 •  HUSK3 - Helseundersøkelsen i Hordaland
   
 •  RHINESSA - Generasjonsstudie i lungehelse
   
 •  CARBFUNC - Kostholdsstudie 
   
 •  PANGUT - Kasusstudie på inkretineffekt
   

 •  BRØDSTUDIEN - Postprandiale effekter av fiber

   

Avslutta studier

 •  PSORAX35 - Kosttilskudd av silderogn mot psoriasis