Hjem
Forskningsenhet for helseundersøkelser
Aktive studier hos FHU

Oversikt over studier

Hovedinnhold

Aktive studier

IDA-studien

Persontilpasset blodtrykksbehandling. Se nettside.

RHINESA

Generasjonsstudie i lungehelse. Se nettside.

COVID-19 RHINESA

Mottagelighet for Covid19 og 3G oppfølging

CARBHEALTH

Effekt av fiberbrød på magetømming og postprandiale glukosenivåer.
Les om studien her.

For påmelding til studie, fyll ut dette skjemaet
 

PANGUT

Kasusstudie på inkretineffekt.

COVID-19 INFEKSJON

Klinisk og immunologisk respons. Se mer info her.

CPH/FHF

Effekt av kyllingprotein og fiskeprotein

PREDPOR

Studie på porfyri

JOINTHEART

Studie på leddgikt og hjerte