Hjem
Forskningsenhet for helseundersøkelser
Delta i klinisk studie

Hva innebærer det å delta i klinisk studie?

Kliniske studier tester nye medisiner, behandlingsmetoder eller medisinsk utstyr på friske og syke personer.

Hovedinnhold

Hvorfor delta?

Dersom du deltar i en klinisk studie er du med på å styrke forskningen og bidra til at den går framover. Du er med på å gi bedre pasientsikkerhet, øke kunnskap, forbedre og gi nye behandlingsmetoder. I tillegg får du også selv ofte en helsesjekk. Du kan få mulighet til å teste ut et nytt kosthold, ny medisin eller nye behandlingsmetoder, og du vil få tett oppfølging av helsepersonell. 

Det er viktig å være klar over at å være med i en klinisk studie krever mye av deg som deltaker. Undersøkelsene kan være omfattende. Du må som regel komme på flere visitter som kan gå over flere timer hver gang, du må huske på å ta eventuell medisin/kosttilskudd, eller gå på en spesiell diett. Ofte er det aktuelt med blodprøver eller venflon, og samling av urin- og avføringsprøver. 

Hvordan delta?

Kliniske studier har både inklusjons- og eksklusjonskriterier. For at du skal kunne delta i en klinisk studie, må du oppfylle visse kriterier. Disse varierer fra studie til studie, men generelle kriterier er: alder, diagnose, sykdomshistorie, prøveresultater og nåværende medikamentbruk. 

Samtykke

Det er viktig å understreke at å delta i en klinisk studie er helt frivillig. Det er også viktig å være klar over at man alltid, når som helst underveis i studien, uten å måtte oppgi grunn, har lov til å trekke seg. 
Hvis du skal delta i en klinisk studie er det viktig at du mottar tilstrekkelig og tydelig informasjon, både muntlig og skriftlig. Informasjonen skal omhandle hva prosjektet innebærer og hva som forventes av deg som deltaker. I tillegg skal eventuelle risikoer og bivirkninger også belyses.
Du alltid signere samtykkeskjema før deltakelse i en klinisk studie! 

Påmelding

helse-norge.no sine nettsider kan man finne utfyllende informasjon om aktuelle kliniske studier og kontaktinformasjon for påmelding.
Rekruttering til studier skjer også gjennom sosiale medier, aviser og plakater.