Hjem
Forskningsenhet for helseundersøkelser
Tusen Takk til Easy Trial

Easy Trial tilbyr server til Covid-19 prosjekter - gratis!

Vi på Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) ønsker å takke Easy Trial for gratis bruk av server i forskningsprosjektet COVID-19 INFEKSJON: Klinisk og immunologisk respons. Nå kan også andre COVID-19 studier benytte denne muligheten.

Jannie Hedegaard
Foto/ill.:
Easytrial - ApS

Hovedinnhold

Easy Trial tilbyr gratis bruk av en Easy Trial COVID-19 server til alle kliniske studier og prosjekter som bidrar i bekjempelsen av koronaviruset. Dette generøse tilbudet gjelder både nye brukere, i tillegg til eksisterende brukere av Easy Trial.

Easy Trial er et brukervennlig program som er worldwide og online 24/7. Dette gjør at man kan samarbeide med partnere på tvers av landegrenser. Det er enkelt å sette opp nye prosjekter og legge til de aktivitetene som studie krever. Et særpreg ved Easy Trial er muligheten til å kommunisere med studiedeltakerene både via bookingsystemet og for utsending/innhenting av eCRF. Systemet er godkjent for oppbevaring av personsensitive opplysninger og oppfyller alle krav GCP og GDPR. 

FHU bruker Easy Trial til flere prosjekter og kan absolutt anbefale systemet. Er du involvert i et Covid-19 prosjekt og er på jakt etter godt systemt for sikker oppbevaring av data, kan du lese mer utfyllende informasjon i lenkene i artikkelen og i deres pressemelding i lenken under artikkelen.