Hjem
Forskningsenhet for helseundersøkelser
Avslutta studier

Tidligere studier

Her er en oversikt over tidligere studier som har blitt gjennomført på Forskningsenhet for helseundersøkelser. Disse er fullført og avsluttet.

Hovedinnhold

Tidligere studier

HUSK3

Helseundersøkelsen i Hordaland. Se nettside her

BRØDSTUDIEN

Effekt av fiberbrød på postprandiale glukosenivåer - Pilot studie

PSORAX35

Effekt av silderogn på psoriasis

CARBFUNC

Kostholdsstudie. Se informasjon her.

CARBHEALTH GE

Effekt av fiberbrød på magetømming og postprandiale glukosenivåer