Hjem
Forskningsenhet for helseundersøkelser

Nyhetsarkiv for Forskningsenhet for helseundersøkelser

Vi på Forskningsenhet for helseundersøkelser (FHU) ønsker å takke Easy Trial for gratis bruk av server i forskningsprosjektet COVID-19 INFEKSJON: Klinisk og immunologisk respons. Nå kan også andre COVID-19 studier benytte denne muligheten.
K2 gratulerer FHU, ved leder og professor Francisco Real og hele teamet hans, med åpningen av nye, flotte lokaler i Overlege Danielsens Hus. Åpningen ble markert fredag 11. januar. Bildet viser dekan Per Bakke og professor Francisco Real.
Skal være en bro mellom UiB, Haukeland Universitetssykehus og næringslivet.