Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Ph.d.-utdanning

Velkommen til ph.d.-utdanningen ved UiB

Hovedinnhold

Livet som ph.d.-kandidat ved UiB

Produsent:
Mount Visual

Man får lære veldig intensivt om et tema som interesserer deg. Det er en unik mulighet som jeg setter veldig pris på!

Se Astrid sin historie om livet som ph.d.-kandidat ved UiB.

Hvorfor bli ph.d.-kandidat på UiB?

Har du tatt mastergrad, men vil fordype deg mer innen ditt fagfelt? Liker du varierte dager med muligheten til å lære, forske og formidle?

Ph.d.-utdanning gir deg muligheter til å kunne jobbe i akademia og forske i dybden av et felt du har interesse for. Du vil motta lønn i de tre eller fire årene frem mot oppnådd ph.d.-grad (doktorgrad). 

Hvordan er hverdagen?

Som ph.d.-kandidat vil du jobbe i et miljø med andre engasjerte kandidater og forskere. Du vil i stor grad styre dagene dine selv, så sant det ikke er kurs og planlagt undervisning, konferanser eller frister i prosjektet.

Du vil bli godt kurset i metode og bli en meget trent analytiker. Samtidig vil du få møte studenter gjennom undervisning og løse problemstillinger sammen med andre i forskningsgruppen, som kan gi en reell samfunnsnytte.

Du vil kunne reise på utenlandsopphold og få være med på nasjonale og internasjonale konferanser der du møter andre forskere som er engasjerte i ditt fagfelt. 

Ved UiB vil du i stor grad oppleve en flat struktur, der du vil få ansvar og tillit fra forskningsledere. 

Motivert? Viktige egenskaper for å trives og lykkes

Som ph.d.-kandidat kreves det at du er strukturert og kan ta intitiativ. Du må se verdien av å samarbeide innad i miljøet, og du må trives med å formidle og undervise. Til gjengjeld får du mange muligheter!

«Ordet ph.d. minner om masse jobb og masse press. Men det er mye kjekkere enn man tror! Du får lære mer via emnene, du får undervise og du får forske selv! Man får varierte dager der man styrer dagene sine selv»

 

Dine rettigheter - som en ansatt

Som ansatt stipendiat mottar du lønn, og du har de samme rettighetene som andre midlertidig ansatte. Om du skulle bli gravid, syk eller oppleve større utfordringer i livet, har du samme rett til å få innvilget permisjon som andre arbeidstakere. Stipendets avslutning blir da skjøvet frem i tid. 

 

Hvordan skjer opptaket til doktorgradsutdanningen?

For opptak til et ph.d.-program (doktorgradsprogram) må du normalt ha en femårig mastergrad. Finansiering til ph.d.-løpet er også nødvendig. De øvrige krav til kvalifikasjoner varierer mellom fakultetene, fagfelt og stipendiatstillingen som skal besettes.  

Hovedsakelig fins det to måter å oppnå finansiering for ph.d.-løpet. Først og fremst kan du søke og få en stipendiatstilling ved UiB. UiBs stipendiatstillinger lyses ut på websiden Jobb Norge. Du kan ellers få en stipendiatstilling eller en annen type doktorgradsfinansiering hos en privat eller offentlig aktør. Flere av disse stillingene vil være utlyst, mens andre vil innebære at du blir frikjøpt fra en nåværende arbeidsgiver. 

Lenger ned på siden finner du mer detaljert informasjon om muligheter for finansiering av din ph.d.-utdanning.

Ved noen fakultet får du tilsetting som stipendiat og opptak i ph.d.-programmet i én og samme prosess. Nøkkeldokumentene her vil være prosjektbeskrivelsen og dokumentasjonen fra utdanningen din. Ved andre fakultet vil tilsetting i stipendiatstilling og opptak til ph.d.-utdanningen skje i to prosesser. Fakultetet som har ditt fagfelt, vil kunne opplyse deg om gjeldende ordning for dette.