Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Forskningsinfrastruktur

Utlysning av midler til felles og større forskningsinfrastruktur ved UiB

Fakultetene kan søke om midler til større og felles forskningsinfrastruktur fra UiB felles. Det er sendt ut brev til fakultetene med informasjon om retningslinjer og søknadsprosess (ephorte sak 2019/23626). Søknadsfrist er 1 desember 2019.

Det er utviklet et eget søknadsskjema som skal benyttes. Dette kan lastes ned her.

Dette er en ny ordning der hensikten er å støtte stor og strategisk viktig forskningsinfrastruktur for institusjonen.

 

 

Dokumenter