Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
UiB Opp Digital

UiB Opp 1.5. Datahåndteringsplaner

Introduksjon til datahåndteringsplan (DMP)

Kursinnhold:

Introduksjon til hva en datahåndteringsplan er med «hands-on» evaluering av en eksempel-DMP.

12:30-13:00 Presentation: Introduction to DMP
13:00-13:15 Individual work read a DMP example, take notes of unclarities and missing elements
13:15-14:00 Assess the example DMP in groups. Discuss and write a feedback to the researcher. 
14:00-14:15 Break
14:15-14:45 Presentation of the group work (5 min per group) and discussion 
14:45-15:00 Virtual tour of NSDs Data Management Tool
15:00-15:15 Closure with questions and learning reflection.  

Læringsutbytte:

Vite hva en DMP er og kjenne til viktige elementer som inngår i en DMP.

Målgruppe:

Alle som jobber med forskningsstøtte

Varighet:

2,5 timer

Kursholdere:

Kjersti Enerstvedt og Beate Krøvel Humberset

Kursspråk:

Engelsk ved behov, ellers norsk

Dato og tid:

Torsdag 26.03.2020 kl. 12:30

Møterom:

Digital plattform, Zoom