Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Utlysning

Nå kan du søke samarbeidsmidler med MIT

MIT og UiB lanserer nå et såkornfond for samarbeid mellom MIT og HF- og SV-fakultetene ved UiB. Med tildelinger på opptil $30.000 vil fondet legge til rette for nye prosjekter og styrke eksisterende samarbeid. Søknadsfrist er 12. desember.

MIT Campus
Foto/ill.:
MIT

Hovedinnhold

Massachussetts Institute of Technology (MIT) og Universitetet i Bergen (UiB) er stolte av å lansere et nytt såkornfond kalt Global Seed Fund som skal støtte internasjonalt akademisk samarbeid. Målet med initiativet er å styrke båndene mellom de to institusjonene og legge til rette for nyskapende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap.

– Vi er svært glade for å offentliggjøre etableringen av dette fondet som skal støtte nye forskningsinitiativ eller bidra til å styrke eksisterende prosjekter, sier Kathleen Thelen, professor i statsvitenskap og direktør for MIT Scandinavia-programmet ved MIT Center for International Studies (CIS). – Vi forventer at dette samarbeidet vil legge til rette for en fruktbar utveksling av ideer og utvikle nye forskningsfelt. Jeg ser frem til de innovative søknadene og forskningen innen humaniora og samfunnsvitenskap som vil oppstå mellom MIT og Universitetet i Bergen., sier hun.

Det nye fondet vil gi forskere ved begge institusjonene muligheter til å søke om såkornsmidler sammen, med mål om å utvikle nye og langvarige samarbeid. Spesiell prioritet dette første året vil bli gitt til søknader innen digital- og miljøhumaniora, filosofi, historie, informasjons- og kommunikasjonsvitenskap, språk og lingvistikk, systemdynamikk og økonomi – med mål om å bidra til innovasjon og utforskning innen disse feltene.

Rektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen sier at samarbeidet med MIT ikke bare er en finansieringsmulighet, men en mulighet for fagfeller til å jobbe sammen for å bidra til endring gjennom forskning.

– Våre felles dedikasjon til fremragende forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap vil uten tvil føre til nyskapende innsikt med betydning, ikke bare for våre institusjoner, men for et større globalt forskningssamfunn Vi har allerede samarbeid mellom UiB og MIT, og mitt håp er at disse vil utvides til å inkludere flere fagområder og vokse til å bli sterke og langvarige relasjoner mellom våre to institusjoner, sier hun

Samarbeidet er en fortsettelse av MITs forpliktelse til å bruke internasjonale partnerskap for å bidra til utviklingen av ny kunnskap og forskning. Det vil fremme bruken av tverrfaglige tilnærminger for å løse globale utfordringer, og bygge på MITs dedikasjon til humaniora og samfunnsvitenskap.

Global Seed Fund-programmene ved CIS gir viktig økonomisk støtte til reiser, møter og workshops med de skarpeste hodene ved MIT og deres motparter rundt i verden. Slik bidrar fondene til å skape en plattform for å lære av hverandre og samarbeide uten barrierer.

Søk innen 12. desember

Årets utlysning åpner 12. september, med søknadsfrist 12. desember 2023. Alle interesserte anbefales å besøke nettsiden til MIT for detaljert informasjon om søknadsprosessen.

Center for International Studies (CIS) produserer forskning som på kreative måter adresserer globale spørsmål og utdanner neste generasjon verdensborgere. Senteret er hjem til en rekke programmer, inkludert Security Studies Program og MISTI, MITs flaggskip for eksperimentelle internasjonale læringsprogram. CIS Global Seed Funds (GSF) ble etablert for å hjelpe forskere ved MIT til å etablere nye internasjonale partnerskap ved å finansiere samarbeid i en tidlig fase med institusjoner rundt omkring i verden. Siden 2008 har CIS GSF delt ut nesten 22 millioner dollar til mer enn 1000 forskningsprosjekter. Fondet som nå er etablert med UiB er det første i Skandinavia.

Kontaktperson ved UiB: Annette Servan Annette.servan@uib.no

Kontaktperson ved MIT: Madeline Smith msmith1@mit.edu