Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Om FIA

Om Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Forsknings- og innovasjonsavdelingen har viktige forskningsstrategiske støtteoppgaver for fagmiljø og ledelse ved UiB.

Universitetsmuseet
Foto/ill.:
Eivind Senneset

Hovedinnhold

Avdelingens ansvarsområder

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) yter blant annet service, rådgiving og støtte til fakulteter, institutter, enkeltforskere, og ledelsen ved UiB. Avdelingen rapporterer direkte til universitetsdirektøren.

Videre tilrettelegger FIA for universitetets satsninger på fremragende forskning, forskerutdanning, innovasjon, internasjonalt samarbeid og bærekraft. En stor del av forskningen ved universitetet er finansiert av midler hentet fra EU og Forskningsrådet. Innovasjon blir viktig i EU sitt nye rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa.

Avdelingen gir blant annet råd i forbindelse med internering og utarbeidelse av søknader om ekstern finansiering, budsjettering, kontraktsforhandlinger, kommersialisering og «intellectual property rights».

Avdelingen koordinerer UiBs Handlingsplan for forskerutdanning og administrerer UiBs bilaterale avtaler og deltagelse i programmer, nettverk og organisasjoner over hele verden. Avdelingen støtter også nasjonale og globale forpliktelser knyttet til FNs bærekraftsmål, og «science to policy».

Avdelingen består av tre seksjoner, Seksjon forskning, Seksjon innovasjon og Seksjon internasjonalt samarbeid, samt en stab som ivaretar fellesfunksjoner i avdelingen.

Kontaktinformasjon.