Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Om oss

Om Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA) yter service, rådgivning og støtte til fakulteter, institutter, forskergrupper og enkeltforskere. Avdelingen rapporterer direkte til universitetsdirektøren.

Avdelingen gir rådgivning i forbindelse med initiering og utarbeidelse av søknader om ekstern finansiering, budsjettering, kontraktsforhandlinger, kommersialisering og "intellectual property rights" (IPR). Avdelingen koordinerer UiBs Handlingsplan for forskerutdanning og administerer UiBs bilaterale avtaler og deltagelse i programmer, nettverk og organisasjoner over hele verden.

organisasjonskart
Foto/ill.:
FIA