Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Seksjon for forskerutdanning og internasjonalisering

 

Arbeidsfelt omfatter:

Internasjonalisering:

 • Samarbeid med universiteter og høyskoler, instituttsektor, helsesektor og offentlig forvaltning 
 • Tverrfaglige- og fakultære forskningssatsinger
 • Oppfølging av internasjonale samarbeidspartnere og samarbeidsland 
 • Ivareta og koordinere universitetets medlemskap og deltakelse i internasjonale nettverk, organisasjoner og sentre
 • Bistå og gi råd til universitetets ledelse når det gjelder internasjonalisering og internasjonalt samarbeid 
 • Administrere og forvalte universitetets generelle samarbeidsavtaler
 • Sikre universitetets deltakelse i internasjonale programmer
   

Forskerutdanning (ph.d.):

 • Rådgivning og koordinering av rutiner og retningslinjer mellom fakultetene
 • Oppgaver knyttet til fremdriftsrapportering, Ph.d.-kandidatundersøkelse, produkjson av diplom til doktorpromosjon
 • Regelverk som gjelder forskerutdanning
 • Rådgivende organ for fakultetene når det gjelder ph.d.-og dr.philos.-forskriftene
 • Koordinerer oppfølgingen av Handlingsplan for forskerutdanningen
 • Representerer UiB i relevante nasjonale og internasjonale forskerutdanningsnettverk

For nærmere informasjon, ta kontakt med en av våre medarbeidere.