Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Styringsgruppen for Akademiaavtalen

Styringsgruppen forvalter Akademiaavtalen. Gruppen består av tre representanter fra Equinor og tre fra UiB. Prorektor ved UiB leder gruppen.

Akademiaavtalen mellom Equinor og UiB har et omfang på 70 millioner kroner fordelt over en 5-årsperiode, fra 2019 til 2024. Avtalen ble signert den 19. desember 2018. Avtalen forvaltes av en styringsgruppe med tre representanter fra Equinor og tre fra UiB. Prorektor leder styringsgruppen.


Bakgrunnen for avtalen er å videreutvikle det langsiktige samarbeidet mellom Universitetet i Bergen og Equinor, blant annet ved utlysing av forskningsmidler og mobilitetsmidler. Formålet er å stimulere grunnforskning og utdanning innenfor strategisk viktige fag- og kompetanseområder både for UiB og Equinor.

Akademiaavtalen er også et strategisk virkemiddel for å stimulere til samarbeid mellom fagmiljøer internt ved UiB, og med korresponderende miljøer i Equinor.

Du kan lese om Akademiaavtalen her: Avtale mellom Equinor ASA og Universitetet i Bergen om Forskningssamarbeid

Medlemmer i Styringsgruppen:

  • Prorektor Margareth Hagen, UiB
  • Visedekan Klima og energi, Gunn Mangerud, UiB
  • Dekan Jan Erik Askildsen, UiB
  • Roger Sollie, Equinor
  • Sture Leiknes, Equinor
  • Hanne Wigum, Equinor

Forskningsadministrativ avdeling fungerer som sekretariat for styringsgruppen. Styringsgruppen avholder ordinært 3-4 møter i året.

Møter 2020

MøtedatoInnkalling og sakslisteProtokoll
11.03.2020Sak 1-20 til 8-20 
juni 2020  
november 2020  

Møter 2019

MøtedatoInnkalling og sakslisteProtokoll
13.03.2019Sak 1-19 til 6-19Møteprotokoll
11.06.2019Sak 8-19 til 10-19Møteprotokoll 
14.11.2019Sak 12-19 til 16-19Møteprotokoll

 

Utlysning av forskningsmidler og mobilitetsmidler