Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Veiledning på doktorgrad - Training the supervisors

Påmeldingsskjema

Program

VEILEDNING PÅ DOKTORGRAD.  3 – TIMERS SEMINAR

”TRAINING THE SUPERVISORS”

 6. MAI, KL. 12- 15

 AUDITORIUM 2 PÅ DRAGEFJELLET

 PROGRAM

 1200 - 1205    Velkommen

                       Prorektor  Anne Gro Vea Salvanes

 1205 - 1300    "Management of Postgraduate Students
                      at University College London and the Role of
                      the Graduate School"

                      Professor David Bogle
                      University College London

                      Kommentarer, spørsmål, debatt

 1300 - 1330    Kaffe

 1330 - 1425    "Doctoral Studies at the University of Bristol"

                       Professor Neill Connelly 
                       University of Bristol

                      Kommentarer, spørsmål, debatt

 1425 - 1440   Informasjon om ny Håndbok for forskerutdanningen og
                      Endelig Handlingsplan for forskerutdanning

                      Prorektor Anne Gro Vea Salvanes

 1440 -  1455   Veien videre

                      Viserektor Kjersti Fløttum

1455 -             Avslutning

                      Prorektor Anne Gro Vea Salvanes