Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Infrastrukturutvalget

Infrastrukturutvalget er et rådgivende organ for universitetsstyret i saker relatert til planlegging, implementering og drift av infrastruktur.

Infrastrukturutvalgets medlemmer:

Leder: Viserektor Robert Bjerknes

Representanter fra faglig ledelse ved fakultet/UM:

  • HF: Prodekan Anne Beate Maurseth
  • KMD: Visedekan Anne-Helen Mydland
  • JUR: Prodekan Anne Marie Frøseth
  • MN: Prodekan Anne Marit Blokhus
  • MED: Prodekan Marit Bakke
  • PSYK: Prodekan Gro M. Sandal
  • SV: Prodekan Ragnhild Muriaas
  • UM: Instituttleder Aino Hosia

Representant fra gruppe B:
Postdoktor Erik Knudsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap og DIGSSCORE
vara: Postdoktor Pål Antonsen, Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, HF

Studentrepresentanter:
Martine Jordana Baarholm
Andreas Trohjell
Iben Alexander Nesset
vara: Kristoffer Eik og Espen Vaage

Avdelingsdirektør ved Forskningsadministrativ avdeling, Benedicte Løseth, er utvalgets sekretær, og skal, etter samråd med viserektor, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget.

Møter 2020

MøtedatoInnkalling sakslisteProtokoll
27.03.2020Sak 01 - 03Lenke
11.06.2020Sak 04 - 05Lenke
15.10.2020  

Møter 2019

MøtedatoInnkalling sakslisteProtokoll
19.02.2019Sak 01 og 02Lenke
07.06.2019Sak 03 - 05Lenke
22.10.2019Sak 06 - 09Lenke

Møter 2015