Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Internasjonalt samarbeid

Forskningsadministrativ avdeling er ansvarlig for UiBs internasjonale samarbeid på institusjonsnivå, bilaterale avtaler og deltagelse i ulike programmer, nettverk og organisasjoner.

Forskningsadministrativ avdeling er ansvarlig for UiBs internasjonale samarbeid og fungerer som et bindeledd til internasjonale finansieringskilder og samarbeidspartnere, blant annet gjennom EUs rammeprogrammer.

Avdelingen har et særlig ansvar for samarbeidsavtaler med forankring på institusjonsnivå, og kan gi råd og støtte for samarbeid med forankring lokalt i fagmiljøene. Det internasjonale arbeidet inkluderer også administrasjon av UiBs bilaterale avtaler og deltagelse i programmer, nettverk og organisasjoner over hele verden.

Avdelingen er forvalter og kontaktpunkt for UiBs Brusselkontor.