Hjem
Student på lab på biologi, holder opp en fisk.