Hjem
Emil Heggestad Thune tar videreutdanning i matematikkverktøyet GeoGebra, med studiestøtte fra Utdanningsdirektoratet.