Hjem
Studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet med vitnemål etter bestått eksamen.