Hjem
Senioringeniør Idar Hessevik ved Geofysisk institutt sammen med en glider – undersjøiske droner til bruk i datainnsamling.