Hjem
Den digitale tannlegestolen, ein simulator brukt av studentar til å lære seg teknikkar og verktøy, var særs populær under myldredagen.