Hjem
Bilde av Wittgensteins Nachlass sammen med en rekke av Wittgensteins publikasjoner og med utdrag fra håndskrevet manus som bildet i forkant.