Hjem
Senter for Krisepsykologi ble 19. desember formelt overført til UiB